Szum puzzli

Autor: Leszek Onak, Gatunek: Poezja, Dodano: 21 października 2010, 12:10:48

Art. 54. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej

 

Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. | Każdemu się i poglądów zapewnia pozyskiwania informacji. oraz swoich wolność wyrażania rozpowszechniania | rozpowszechniania informacji. pozyskiwania zapewnia oraz Każdemu wolność się wyrażania swoich poglądów i | Każdemu poglądów pozyskiwania informacji. i oraz się swoich zapewnia wyrażania rozpowszechniania wolność | Każdemu wolność zapewnia wyrażania pozyskiwania oraz poglądów i rozpowszechniania informacji. swoich się | informacji. swoich wyrażania Każdemu oraz i pozyskiwania zapewnia rozpowszechniania poglądów wolność się | zapewnia swoich informacji. rozpowszechniania poglądów się wyrażania Każdemu oraz wolność pozyskiwania i | oraz wyrażania Każdemu się pozyskiwania informacji. swoich zapewnia wolność i rozpowszechniania poglądów | wyrażania się poglądów pozyskiwania Każdemu oraz i wolność swoich informacji. zapewnia rozpowszechniania | pozyskiwania i wyrażania informacji. zapewnia się oraz wolność Każdemu poglądów swoich rozpowszechniania | pozyskiwania rozpowszechniania wolność się Każdemu i oraz swoich informacji. poglądów zapewnia wyrażania | swoich informacji. rozpowszechniania się oraz wyrażania zapewnia i wolność Każdemu poglądów pozyskiwania | swoich i pozyskiwania rozpowszechniania wolność informacji. poglądów się Każdemu zapewnia wyrażania oraz | pozyskiwania się zapewnia rozpowszechniania wolność Każdemu i wyrażania informacji. swoich poglądów oraz | i informacji. pozyskiwania się zapewnia rozpowszechniania wyrażania poglądów Każdemu wolność swoich oraz | oraz się rozpowszechniania zapewnia pozyskiwania wolność informacji. poglądów wyrażania Każdemu swoich i | poglądów zapewnia rozpowszechniania informacji. i wolność oraz swoich wyrażania się Każdemu pozyskiwania | swoich informacji. i się poglądów wyrażania pozyskiwania oraz zapewnia Każdemu rozpowszechniania wolność | swoich informacji. wyrażania zapewnia oraz rozpowszechniania pozyskiwania się poglądów Każdemu i wolność | się pozyskiwania informacji. zapewnia swoich wyrażania poglądów i rozpowszechniania Każdemu oraz wolność | swoich rozpowszechniania wolność Każdemu pozyskiwania informacji. oraz wyrażania poglądów i się zapewnia | pozyskiwania Każdemu rozpowszechniania swoich zapewnia informacji. oraz wyrażania się wolność poglądów i | rozpowszechniania zapewnia Każdemu pozyskiwania informacji. i oraz wyrażania się poglądów swoich wolność | swoich zapewnia rozpowszechniania poglądów pozyskiwania informacji. wyrażania wolność Każdemu i się oraz | się informacji. rozpowszechniania poglądów wolność wyrażania pozyskiwania Każdemu i zapewnia oraz swoich | pozyskiwania Każdemu zapewnia poglądów oraz i rozpowszechniania swoich wyrażania wolność informacji. Się | swoich wolność wyrażania Każdemu się pozyskiwania informacji. rozpowszechniania i oraz poglądów zapewnia | wyrażania oraz i pozyskiwania informacji. wolność rozpowszechniania się poglądów Każdemu swoich zapewnia | wyrażania swoich informacji. wolność pozyskiwania poglądów Każdemu i oraz się zapewnia rozpowszechniania | pozyskiwania swoich Każdemu poglądów rozpowszechniania wolność się wyrażania oraz zapewnia informacji. i | oraz zapewnia informacji. wolność rozpowszechniania i pozyskiwania się swoich Każdemu poglądów wyrażania | oraz rozpowszechniania informacji. swoich się poglądów i pozyskiwania Każdemu wyrażania wolność zapewnia | informacji. oraz pozyskiwania Każdemu się zapewnia wyrażania poglądów wolność rozpowszechniania swoich i | pozyskiwania swoich się i wyrażania wolność Każdemu poglądów oraz rozpowszechniania zapewnia informacji. | poglądów pozyskiwania się swoich wyrażania rozpowszechniania Każdemu zapewnia wolność informacji. oraz i | wyrażania się swoich oraz pozyskiwania rozpowszechniania wolność informacji. zapewnia Każdemu i poglądów | i pozyskiwania Każdemu zapewnia informacji. swoich poglądów oraz wyrażania wolność rozpowszechniania się | i się zapewnia oraz informacji. pozyskiwania rozpowszechniania poglądów swoich wolność wyrażania Każdemu | wyrażania swoich poglądów się wolność zapewnia pozyskiwania i oraz informacji. Każdemu rozpowszechniania | informacji. Każdemu rozpowszechniania zapewnia wyrażania wolność pozyskiwania oraz poglądów swoich się i | wolność i Każdemu wyrażania pozyskiwania rozpowszechniania oraz informacji. się swoich zapewnia poglądów | wolność pozyskiwania się poglądów informacji. Każdemu swoich rozpowszechniania wyrażania i zapewnia oraz | się wolność swoich zapewnia wyrażania poglądów pozyskiwania i oraz rozpowszechniania Każdemu informacji | i oraz pozyskiwania zapewnia Każdemu wyrażania rozpowszechniania wolność się informacji. poglądów swoich | oraz wolność i Każdemu pozyskiwania poglądów rozpowszechniania się swoich informacji. zapewnia wyrażania | wolność poglądów się i Każdemu informacji. oraz wyrażania rozpowszechniania pozyskiwania swoich zapewnia | pozyskiwania poglądów się i rozpowszechniania swoich informacji. oraz zapewnia wolność Każdemu wyrażania | pozyskiwania zapewnia swoich poglądów rozpowszechniania oraz się i wyrażania informacji. wolność Każdemu | zapewnia poglądów wyrażania pozyskiwania Każdemu informacji. wolność rozpowszechniania i się oraz swoich | zapewnia rozpowszechniania informacji. swoich pozyskiwania i poglądów Każdemu się wolność oraz wyrażania | się zapewnia i informacji. pozyskiwania Każdemu rozpowszechniania poglądów swoich oraz wolność wyrażania | wolność informacji. oraz poglądów rozpowszechniania swoich się Każdemu wyrażania pozyskiwania zapewnia i | poglądów się swoich rozpowszechniania oraz wyrażania i zapewnia wolność Każdemu informacji. Pozyskiwania | zapewnia Każdemu swoich poglądów oraz wyrażania się i informacji. wolność pozyskiwania rozpowszechniania | wolność poglądów się wyrażania pozyskiwania Każdemu rozpowszechniania oraz informacji. swoich zapewnia i | Każdemu swoich wyrażania wolność i oraz pozyskiwania poglądów rozpowszechniania zapewnia się informacji. | się Każdemu swoich wyrażania i oraz poglądów rozpowszechniania pozyskiwania informacji. wolność zapewnia | swoich poglądów i wolność informacji. Każdemu się pozyskiwania rozpowszechniania oraz zapewnia wyrażania | oraz wyrażania i zapewnia poglądów informacji. się swoich Każdemu wolność pozyskiwania rozpowszechniania | informacji. Każdemu swoich wolność się oraz poglądów i pozyskiwania wyrażania rozpowszechniania zapewnia | Każdemu oraz rozpowszechniania wolność poglądów informacji. i się wyrażania zapewnia pozyskiwania swoich | się Każdemu informacji. rozpowszechniania wolność poglądów zapewnia pozyskiwania swoich oraz wyrażania i | wolność się informacji. rozpowszechniania oraz wyrażania swoich poglądów i pozyskiwania zapewnia Każdemu | pozyskiwania zapewnia się informacji. Każdemu i oraz wyrażania wolność rozpowszechniania poglądów swoich | informacji. wolność wyrażania i rozpowszechniania oraz Każdemu się poglądów pozyskiwania zapewnia swoich | poglądów informacji. pozyskiwania oraz swoich wolność zapewnia się wyrażania rozpowszechniania i Każdemu | oraz się wolność Każdemu informacji. pozyskiwania zapewnia swoich i poglądów wyrażania rozpowszechniania |  rozpowszechniania poglądów zapewnia informacji. wolność i swoich Każdemu oraz pozyskiwania wyrażania się | swoich i rozpowszechniania wolność się oraz zapewnia wyrażania informacji. pozyskiwania poglądów Każdemu | oraz wyrażania zapewnia wolność informacji. poglądów pozyskiwania rozpowszechniania Każdemu swoich się i | poglądów i zapewnia wyrażania oraz rozpowszechniania swoich informacji. Każdemu wolność się pozyskiwania | wolność swoich poglądów pozyskiwania wyrażania rozpowszechniania się i informacji. Każdemu zapewnia oraz | zapewnia poglądów informacji. swoich wyrażania się i Każdemu rozpowszechniania oraz wolność pozyskiwania | informacji. Każdemu poglądów wolność i wyrażania zapewnia pozyskiwania oraz swoich się rozpowszechniania | rozpowszechniania wyrażania się wolność zapewnia pozyskiwania poglądów oraz Każdemu i informacji. swoich | wolność rozpowszechniania wyrażania pozyskiwania się zapewnia i informacji. oraz poglądów swoich Każdemu | rozpowszechniania Każdemu swoich i wolność się oraz wyrażania informacji. zapewnia poglądów pozyskiwania | i Każdemu się zapewnia swoich rozpowszechniania oraz wolność informacji. pozyskiwania poglądów wyrażania | pozyskiwania poglądów zapewnia Każdemu wyrażania wolność się oraz swoich i rozpowszechniania informacji. | się i wolność zapewnia poglądów wyrażania oraz pozyskiwania Każdemu rozpowszechniania informacji. swoich | oraz wolność rozpowszechniania poglądów swoich informacji. Każdemu zapewnia się i wyrażania pozyskiwania | oraz Każdemu swoich wyrażania zapewnia się i rozpowszechniania informacji. pozyskiwania wolność poglądów | się swoich pozyskiwania wyrażania wolność poglądów i rozpowszechniania oraz Każdemu informacji. zapewnia | informacji. swoich pozyskiwania oraz rozpowszechniania poglądów wolność wyrażania Każdemu i zapewnia się | wolność informacji. się swoich oraz wyrażania pozyskiwania Każdemu i poglądów zapewnia rozpowszechniania | swoich pozyskiwania wyrażania rozpowszechniania Każdemu wolność zapewnia oraz informacji. i poglądów się | Każdemu zapewnia swoich oraz się rozpowszechniania wyrażania informacji. wolność i pozyskiwania poglądów | swoich poglądów i się rozpowszechniania informacji. oraz zapewnia Każdemu wolność pozyskiwania wyrażania | Każdemu się i pozyskiwania wolność zapewnia informacji. wyrażania rozpowszechniania oraz poglądów swoich | wolność zapewnia wyrażania i poglądów Każdemu pozyskiwania się oraz rozpowszechniania informacji. swoich | zapewnia i wolność informacji. pozyskiwania Każdemu wyrażania rozpowszechniania się poglądów swoich oraz | się oraz pozyskiwania wolność poglądów swoich rozpowszechniania i wyrażania Każdemu informacji. zapewnia | pozyskiwania poglądów zapewnia rozpowszechniania się Każdemu wolność informacji. swoich i oraz wyrażania | oraz się pozyskiwania poglądów zapewnia informacji. i rozpowszechniania swoich wyrażania wolność Każdemu | wolność oraz Każdemu informacji. rozpowszechniania pozyskiwania poglądów wyrażania i zapewnia się swoich | oraz pozyskiwania poglądów się wyrażania informacji. zapewnia wolność i Każdemu swoich rozpowszechniania | swoich się rozpowszechniania wolność i wyrażania Każdemu pozyskiwania zapewnia oraz informacji. poglądów | wolność zapewnia rozpowszechniania poglądów informacji. pozyskiwania i Każdemu się wyrażania swoich oraz | poglądów Każdemu swoich informacji. wolność wyrażania rozpowszechniania oraz się pozyskiwania i zapewnia | poglądów rozpowszechniania się wolność informacji. wyrażania swoich Każdemu zapewnia pozyskiwania oraz i | wolność i informacji. Każdemu rozpowszechniania się pozyskiwania zapewnia poglądów wyrażania oraz swoich | poglądów zapewnia oraz rozpowszechniania Każdemu pozyskiwania swoich i wolność się informacji. wyrażania | zapewnia swoich oraz rozpowszechniania poglądów i się pozyskiwania informacji. wyrażania wolność Każdemu | się rozpowszechniania i wolność swoich Każdemu wyrażania informacji. poglądów pozyskiwania zapewnia oraz | oraz się wyrażania rozpowszechniania swoich Każdemu poglądów wolność zapewnia pozyskiwania i informacji. | się pozyskiwania i wolność oraz wyrażania swoich Każdemu rozpowszechniania informacji. zapewnia poglądów | poglądów i pozyskiwania swoich oraz zapewnia Każdemu się informacji. wolność wyrażania rozpowszechniania | i rozpowszechniania poglądów wyrażania oraz swoich pozyskiwania informacji. Każdemu zapewnia się wolność | Każdemu wolność informacji. swoich się oraz wyrażania poglądów i rozpowszechniania zapewnia pozyskiwania | oraz się wolność Każdemu informacji. i zapewnia pozyskiwania swoich poglądów wyrażania rozpowszechniania | pozyskiwania informacji. się wolność swoich Każdemu poglądów rozpowszechniania wyrażania zapewnia i oraz | swoich wolność oraz Każdemu poglądów zapewnia informacji. rozpowszechniania pozyskiwania wyrażania się i | oraz wyrażania rozpowszechniania Każdemu pozyskiwania wolność i swoich informacji. zapewnia poglądów się | rozpowszechniania oraz wyrażania i informacji. poglądów Każdemu się zapewnia pozyskiwania wolność swoich | się swoich poglądów Każdemu rozpowszechniania oraz wolność pozyskiwania informacji. i zapewnia wyrażania | się pozyskiwania wyrażania informacji. rozpowszechniania wolność poglądów Każdemu swoich i zapewnia oraz | oraz wyrażania rozpowszechniania wolność pozyskiwania informacji. się i Każdemu zapewnia poglądów swoich | się Każdemu zapewnia wyrażania poglądów rozpowszechniania i informacji. wolność swoich oraz pozyskiwania | wolność się i poglądów Każdemu oraz informacji. swoich pozyskiwania wyrażania zapewnia rozpowszechniania | informacji. rozpowszechniania i pozyskiwania poglądów Każdemu wyrażania wolność swoich oraz się zapewnia | zapewnia wyrażania wolność oraz Każdemu i informacji. pozyskiwania swoich poglądów się rozpowszechniania | i rozpowszechniania informacji. wyrażania pozyskiwania swoich zapewnia wolność poglądów oraz Każdemu się | poglądów wolność pozyskiwania rozpowszechniania informacji. oraz swoich i Każdemu się wyrażania zapewnia | wyrażania poglądów pozyskiwania swoich rozpowszechniania i zapewnia się Każdemu oraz wolność informacji. | i swoich się wyrażania poglądów rozpowszechniania Każdemu pozyskiwania oraz informacji. wolność zapewnia | się wyrażania oraz informacji. poglądów swoich zapewnia Każdemu rozpowszechniania pozyskiwania wolność i | poglądów zapewnia swoich wyrażania rozpowszechniania Każdemu wolność się informacji. oraz pozyskiwania i | swoich Każdemu pozyskiwania i poglądów wolność się oraz informacji. rozpowszechniania wyrażania zapewnia | się i oraz swoich wyrażania rozpowszechniania poglądów pozyskiwania wolność Każdemu informacji. zapewnia | się zapewnia swoich wyrażania rozpowszechniania i informacji. poglądów Każdemu oraz wolność pozyskiwania | swoich pozyskiwania się zapewnia i informacji. oraz wyrażania Każdemu poglądów wolność rozpowszechniania | oraz swoich informacji. pozyskiwania zapewnia i wolność wyrażania rozpowszechniania Każdemu poglądów się | oraz się wyrażania wolność pozyskiwania Każdemu swoich poglądów zapewnia i rozpowszechniania informacji. | oraz rozpowszechniania i zapewnia Każdemu wyrażania pozyskiwania informacji. poglądów się swoich wolność | wyrażania oraz informacji. wolność pozyskiwania zapewnia swoich Każdemu rozpowszechniania poglądów się i | rozpowszechniania wolność informacji. zapewnia i swoich poglądów oraz Każdemu pozyskiwania wyrażania się | pozyskiwania i swoich informacji. wolność rozpowszechniania wyrażania zapewnia poglądów oraz Każdemu się | poglądów informacji. swoich wolność pozyskiwania Każdemu rozpowszechniania oraz się i wyrażania zapewnia | wolność oraz wyrażania zapewnia informacji. pozyskiwania Każdemu poglądów i się rozpowszechniania swoich | się wolność wyrażania oraz swoich poglądów rozpowszechniania informacji. zapewnia Każdemu pozyskiwania i | pozyskiwania wolność się wyrażania poglądów informacji. Każdemu swoich rozpowszechniania i zapewnia oraz | oraz poglądów i informacji. rozpowszechniania Każdemu swoich zapewnia pozyskiwania wyrażania się wolność | informacji. pozyskiwania zapewnia Każdemu poglądów oraz się swoich i wyrażania wolność rozpowszechniania | wyrażania zapewnia swoich informacji. i poglądów pozyskiwania wolność Każdemu rozpowszechniania oraz się | poglądów informacji. i wolność swoich wyrażania pozyskiwania Każdemu zapewnia oraz rozpowszechniania się | rozpowszechniania swoich oraz Każdemu wolność wyrażania i zapewnia informacji. pozyskiwania poglądów się | swoich poglądów wolność się pozyskiwania rozpowszechniania Każdemu informacji. zapewnia oraz wyrażania i | pozyskiwania swoich wyrażania się rozpowszechniania Każdemu informacji. poglądów i zapewnia wolność oraz | rozpowszechniania informacji. poglądów wyrażania się oraz swoich wolność zapewnia Każdemu pozyskiwania i | pozyskiwania wyrażania oraz i rozpowszechniania zapewnia informacji. swoich Każdemu wolność się poglądów | się rozpowszechniania oraz i pozyskiwania wyrażania poglądów zapewnia swoich informacji. wolność Każdemu | informacji. wyrażania rozpowszechniania zapewnia wolność i swoich pozyskiwania się Każdemu oraz poglądów | się Każdemu rozpowszechniania swoich pozyskiwania wolność oraz wyrażania i poglądów zapewnia informacji. | wolność wyrażania oraz się poglądów rozpowszechniania Każdemu swoich pozyskiwania zapewnia informacji. i | swoich i się informacji. Każdemu pozyskiwania zapewnia wolność oraz poglądów rozpowszechniania wyrażania | oraz Każdemu rozpowszechniania zapewnia i wyrażania pozyskiwania się swoich poglądów wolność informacji. | oraz swoich poglądów Każdemu rozpowszechniania wyrażania wolność i się pozyskiwania informacji. zapewnia | swoich oraz zapewnia Każdemu wolność rozpowszechniania poglądów wyrażania informacji. pozyskiwania się i | pozyskiwania informacji. rozpowszechniania oraz wyrażania wolność poglądów Każdemu się zapewnia i swoich | wolność i rozpowszechniania swoich informacji. wyrażania się poglądów pozyskiwania oraz zapewnia Każdemu | pozyskiwania Każdemu informacji. zapewnia wyrażania oraz się poglądów rozpowszechniania swoich wolność i | swoich wolność i oraz Każdemu się zapewnia informacji. pozyskiwania poglądów rozpowszechniania wyrażania | rozpowszechniania wyrażania pozyskiwania wolność swoich poglądów oraz zapewnia informacji. się i Każdemu | informacji. pozyskiwania i poglądów się swoich rozpowszechniania wolność zapewnia oraz wyrażania Każdemu | się Każdemu wolność oraz wyrażania pozyskiwania informacji. rozpowszechniania swoich poglądów i zapewnia | wolność zapewnia pozyskiwania poglądów się swoich wyrażania Każdemu oraz i rozpowszechniania informacji. | poglądów i oraz swoich rozpowszechniania informacji. pozyskiwania wolność się zapewnia Każdemu wyrażania | wyrażania rozpowszechniania pozyskiwania wolność Każdemu swoich się informacji. zapewnia oraz i poglądów | wyrażania poglądów rozpowszechniania Każdemu i swoich informacji. oraz pozyskiwania zapewnia się wolność | i wyrażania rozpowszechniania informacji. swoich oraz Każdemu pozyskiwania zapewnia poglądów wolność się | oraz się informacji. Każdemu rozpowszechniania zapewnia wolność wyrażania swoich poglądów i pozyskiwania | zapewnia pozyskiwania wyrażania informacji. się wolność rozpowszechniania i Każdemu poglądów oraz swoich | zapewnia pozyskiwania wyrażania i oraz informacji. się wolność swoich poglądów Każdemu rozpowszechniania | wyrażania i pozyskiwania się poglądów wolność informacji. Każdemu zapewnia oraz swoich rozpowszechniania | zapewnia informacji. swoich oraz Każdemu pozyskiwania się wolność wyrażania i poglądów rozpowszechniania | się i wolność informacji. poglądów Każdemu rozpowszechniania oraz zapewnia pozyskiwania wyrażania swoich | pozyskiwania Każdemu się informacji. rozpowszechniania oraz swoich wyrażania poglądów wolność i zapewnia | się Każdemu swoich poglądów informacji. wolność wyrażania i oraz pozyskiwania rozpowszechniania zapewnia | poglądów informacji. rozpowszechniania Każdemu zapewnia i wolność oraz wyrażania pozyskiwania się swoich | informacji. Każdemu poglądów pozyskiwania oraz wolność i wyrażania zapewnia rozpowszechniania się swoich | pozyskiwania wolność się wyrażania i zapewnia oraz rozpowszechniania poglądów informacji. swoich Każdemu | zapewnia i rozpowszechniania wyrażania się Każdemu swoich informacji. wolność poglądów pozyskiwania oraz | poglądów Każdemu się zapewnia informacji. i swoich pozyskiwania oraz wyrażania rozpowszechniania wolność | swoich wolność oraz i pozyskiwania informacji. rozpowszechniania Każdemu poglądów zapewnia się wyrażania | się informacji. i poglądów rozpowszechniania pozyskiwania wolność wyrażania zapewnia oraz swoich Każdemu | Każdemu oraz pozyskiwania się swoich poglądów wyrażania i informacji. zapewnia wolność rozpowszechniania | wolność się informacji. i wyrażania Każdemu poglądów pozyskiwania oraz zapewnia swoich rozpowszechniania | się oraz wolność Każdemu rozpowszechniania pozyskiwania wyrażania i zapewnia poglądów swoich informacji. | oraz swoich wolność wyrażania informacji. zapewnia się rozpowszechniania Każdemu pozyskiwania poglądów i | wyrażania poglądów się pozyskiwania Każdemu informacji. zapewnia oraz swoich wolność i rozpowszechniania | Każdemu pozyskiwania się wolność informacji. oraz poglądów swoich wyrażania rozpowszechniania zapewnia i | pozyskiwania swoich rozpowszechniania oraz wolność poglądów Każdemu informacji. i się zapewnia wyrażania | się Każdemu rozpowszechniania zapewnia i wolność informacji. wyrażania swoich poglądów pozyskiwania oraz | się wyrażania Każdemu swoich pozyskiwania rozpowszechniania zapewnia i poglądów wolność oraz informacji. | oraz informacji. Każdemu wyrażania pozyskiwania poglądów swoich i wolność się rozpowszechniania zapewnia | swoich poglądów zapewnia wyrażania i informacji. pozyskiwania rozpowszechniania wolność oraz się Każdemu | rozpowszechniania poglądów Każdemu się wyrażania oraz zapewnia wolność pozyskiwania i informacji. swoich | wyrażania wolność oraz i rozpowszechniania pozyskiwania informacji. Każdemu się swoich poglądów zapewnia | pozyskiwania rozpowszechniania wolność poglądów zapewnia swoich Każdemu i się wyrażania informacji. oraz | i swoich wolność Każdemu zapewnia pozyskiwania oraz rozpowszechniania poglądów się informacji.  wyrażania |

Komentarze (27)

 • i?

 • Pomysł, ale jakby za mało?

 • Ładny tytuł. Wzniosłe (poniekąd przerażające) jest to, że tak rośnie liczba wariacji bez powtórzeń jakie można utworzyć przy 12 elementach. Jest to (dla przypomnienia) 12x11x10x9x8x7x6x5x4x3x2 = 12! = 479001600 [linijek tekstu] Tutaj dokonano pewnego wyboru i stąd myślę czynnik ludzki. Podoba się!

 • Poezja iteracka, iteraturowa, iteracyjna, byle bez "l"? Ciekawe czy po odautorskiej ingerencji korektorskiej pod względem gramatycznych form wyrazu "wariacje" miałyby jakiś sens bytu?

 • Poproszę wersję audio:)

 • Ja bym to przefiltrował przez Trybunał Konstytucyjny..

 • Roman postaram się niedługo przygotować wersję audio.

 • Strata czasu. Przydała by się jakaś rekompensata za czytanie i dodatkowo za kpmentarz

 • komentarz*

 • Leszku, to trochę na zasadzie, że im dłuzej powtarzasz jakies słowo bez przerwy, tym ono staje się bardziej obce i mniej zrozumiałe.

 • Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. - plagiat :))))))))))))))

 • A znacie opowiadanie samozwrotne?

 • Pomysł niezły: http://www.wolnewyrazy.pl/tlumaczenia/this-is-the-title-of-this-story/ Nawiązuję, bo to tez w pewnym sensie meta - szum - info

 • Brion Gisyn przypadkiem był przerabiany? ;)

  http://ha.art.pl/felietony/1366-mariusz-pisarski-maszyna-snow-briona-gysina.html

 • Bardzo ciekawa postać. Zainspirował mnie.

 • A Sto tysięcy miliardów wierszy Queneau? Benedyktyńska robota ..

 • Od dawna chodziło mi po głowie jak przedstawić wolność rozmiękczoną, zamęczoną w panującej nam rzeczywistości fizyczno-medialnej, i mam wrażenie, że dopiero dzięki technice algorytmicznej mi się to udało.

 • Pomysł Davida Mosera odjechany. Marat znasz podobne wykonania?

 • Nie bardzo mi przychodzi do głowy..to mi się jakoś nie wiem czemu skojarzyło, było to w sieci jakieś 10 lat temu..i znalazłem,że dalej jest :)

  • Emu Emo
  • 21 października 2010, 16:24:35

  to ja poczekam na wersję audio. coś mi podpowiada, że będzie się działo.

 • Można by nawet sfilmować, zanimować: może wtedy doszłyby kolejne wymiary percepcji, bo, powtórzę się jednak - w tej wielości permutacji jest jednak trochę za mało dla mnie na samodzielny twór/utwór/przesłanie itd

  • . .
  • 21 października 2010, 18:44:22

  Świetne!

 • to ja też podrzucę parę informacji cytując Piotra Rypsona..."W roku 1617 wydano w Antwerpii wyjątkową książkę, "Erikl Puteani Pietatis Thaumata in Bernardi Bauhusl e Societate lesu Proteum Parthenium, unius Libri Versum, unius Versus Librum, Stellarum numero, sive formis M.XXII. variatum". Była to publikacja niezwykła: tematem rozwiniętym na stu szesnastu stronicach
  in 40 był łaciński wiersz, a dokładnie osiem słów znanego poety jezuickiego,Bernarda Bauhuisa. Źródłem popularności autora było przede wszystkim owo zdanie: Tot tibi sunt dotes Virgo, quot sidera caelo (Tyle masz przymiotów Dziewico, ile gwiazd na niebie). We wstępie komentarzu zostaje nam odkryta tajemnica tego heksametru: otóż, zachowując miarę poetycką, z ośmiu jego słów można ułożyć następne 1021 wersów. Według współczesnych przypuszczeń liczba gwiazd miała się równać 1022. Toteż w pełnej rozciągłości możliwych permutacji metrycznych wiersza odsłaniać by się miała liczba gwiazd na nieboskłonie, utwór zaś odwzorowywałby gwiezdny porządek nieboskłonu. Powtórzone na 18 stronach kolumny permutowanego zdania przypominają dzisiejszy wydruk komputerowy".....

  • Szel _
  • 22 października 2010, 07:33:50

  nichil nowi..dziececa wyliczanka w sensie...
  ku pamieci kupa wpiasl ci sie jasko dupa..
  stol z powylamywanymi nogami...
  nie pieprz pietrze piepsza piepszem...itd...

  po co ca bzudre tu dales Onak?

 • Mnie to kompletnie nie rusza.

 • miron dzięki za ten komentarz.

 • Wymaga drobnej korekty. W okolicach 64 wersu.
  Dobre, przeczytałam całe.

Musisz być zalogowany, żeby dodawać komentarze. Zaloguj się
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się